Algemene voorwaarden heleengombert.com

Hieronder vallen alle producten en diensten van hetmuzieklab.com en heleengombert.nl

 Deze algemene voorwaarden kun je zien als bindende spelregels. 

Met het afnemen van een dienst of product van heleengombert.com, accepteer je automatisch deze Algemene voorwaarden.
Mocht je je er zonder contact niet aan houden, dan is heleengombert.com  gerechtigd de opdracht terug te geven of over te gaan tot het uitbesteden van de betaling aan een incasso-bureau.

heleengombert.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze algemene voorwaarden.

 Heb je een knelpunt of wil je een voorstel doen? Meld het. In overleg komen we er meestal uit.

Je krijgt in dat geval de nieuwe afspraken op schrift.

 
Facturering en betaling

Betaling vindt altijd vooraf plaats. Met het akkoord gaan met de opdracht, mondeling of schriftelijk, verplicht de klant zich tot betaling. De factuur hiervoor wordt direct na het akkoord gaan met de opdracht verstuurd of betaling vindt meteen bij aanmelding plaats. In dat geval ontvang je direct na betaling je factuur met betaalbewijs.
Op de factuur vind je de betaaltermijn.

Er vindt in geen geval restitutie plaats. Bij open-inschrijvingen kan de plaats van de klant door een andere deelnemer worden ingenomen, mits dit in overleg gebeurt.

 Bovenstaande geldt voor zowel online als offline diensten.

heleengombert.com is altijd gerechtigd deze Algemene voorwaarden te wijzigen.

 

Aldus opgesteld te Woerden, op  29 januari 2020